Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228519
Dzisiaj
Ogółem
188
228519

PORE Partnerem szkół

Ostatnie miesiące to okres bardzo intensywnej pracy w szkołach i przedszkolach, które biorą udział w naszym powiatowym projekcie wdrożeniowym pn. „Pilotaż Sukcesem Zmian”. W placówkach kończył się cykl warsztatów dla nauczycieli oraz spotkań grupowych. Rozpoczynały się konsultacje indywidualne lub grupowe. Nauczyciele przekładali nabytą na spotkaniach z ekspertami zewnętrznymi wiedzę i umiejętności w konkretne działania zaplanowane w ramach Rocznych Planów Wspomagania, a realizowane w środowisku swojej szkoły, czy przedszkola.

Okres ten dla kilku Naszych szkól stał się jeszcze bardziej intensywny ze względu na realizowanie nowego systemu nadzoru pedagogicznego, a tym samym działań z niego wynikających. Szkoły poddane były procesowi ewaluacji zewnętrznej. Ewaluacja prowadzona była przez zespół Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura Nowy Targ i została zaplanowana w czterech szkołach biorących udział w projekcie: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D., w Publicznym Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, w Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie.

Na zaproszenie szkół Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji aktywnie uczestniczył w prowadzonej ewaluacji zewnętrznej. W osobie Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, jako Partner szkoły uczestniczył w spotkaniach z Partnerami współpracującymi z placówką. Wymagało to pogłębienia i usystematyzowania wiedzy na temat szkół oraz wykorzystania z korzyścią dla szkół zdobytych do tej pory informacji. SORE, podczas rozmowy mógł wypowiedzieć się na temat współpracy z placówką oraz pozyskać wiele cennych informacji od innych rozmówców. Poniżej tematyka przeprowadzonej w szkołach ewaluacji:

28. 03. 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D.,
Obszary:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Respektowane są normy społeczne.

14. 04. 2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy,
Obszary:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Respektowane są normy społeczne.

15. 04. 2014 r. w Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej,
Obszary:

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników. Sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

07. 05. 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie,
Obszary:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Respektowane są normy społeczne.

Na koniec, jako SORE uczestniczący w w/w spotkaniach ewaluacyjnych  pragnąłbym podziękować za zaufanie, pogratulować zaangażowania oraz osiągniętych wyników.

 

Robert Dębski
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

 


źródło: www.sagnet.pl

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl