Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228444
Dzisiaj
Ogółem
113
228444

Spotkania z ekspertami zewnętrznymi dobiegają końca

W szkołach i przedszkolach biorących udział w powiatowym pilotażowym projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” dobiega końca II etap realizacji Rocznego Planu Wspomagania,  czyli doskonalenia nauczycieli. Chce się powiedzieć: „szkoda”, bowiem szkolenia (w formie warsztatów i innych spotkań grupowych - wykładów, konsultacji grupowych) prowadzone przez ekspertów zewnętrznych z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Rabce Zdroju były ciekawe, angażujące uczestników oraz wzbogacone różnymi zabawami i ćwiczeniami. Zajęcia umożliwiły nie tylko nabycie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności, ale także integrację zespołów nauczycielskich oraz wymianę doświadczeń.

W Szkole Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, gdzie realizowano ofertę nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, nauczyciele wspólnie z ekspertami - Panią Danutą Maciejowską Mias i Panem Łukaszem Hajdukiem - zastanawiali się co zrobić, aby uczniowie uczyli się aktywnie, skutecznie i z przyjemnością (marzenie każdego nauczyciela!). W trakcie szkoleń poznali i przećwiczyli sporo metod oraz technik aktywizujących, efektywne techniki uczenia się i zapamiętywania, a także sposoby motywowania uczniów do pracy. Wypracowali także zasady współpracy z rodzicami.

Ofertę nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” realizowali także nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Pieniążkowicach. Pod kierunkiem ekspertów - Pani Ewy Demczuk i Anny Gaweł - zastanawiali się jak zmotywować ucznia do działania oraz jak uruchomić motywację wewnętrzną do nauki. Nauczyciele poznawali metody i techniki aktywizujące, a także  korzyści płynące ze stosowania tych metod w pracy z uczniem. Ekspert, Pan Łukasz Hajduk nie tylko mówił o technikach uczenia się i zapamiętywania, ale wzbogacił szkolenie o różne zabawy, przekonywał uczestników, że zabawa jako efektywna forma nauki powinna być w szkole często wykorzystywana. Pan Andrzej Peć poruszył ważna tematykę współpracy z rodzicami w zakresie motywowania dzieci do nauki.

 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (oferta nr 1). Nad tym tematem wspólnie z ekspertami - Panem Andrzejem Peciem, Grzegorzem Zelkiem i Łukaszem Hajdukiem - zastanawiali  się nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie. Poznawali sposoby diagnozy ucznia, uczyli się jak dostosowywać metody i formy pracy do możliwości oraz potrzeb dzieci, poznawali dobre praktyki pracy z uczniami zdolnymi i uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce, a także jak zachęcić rodziców do wspierania dziecka w osiąganiu sukcesu. Był też czas na ciekawe zabawy oraz poznanie gier motywujących ucznia do działania (jak widać nauczyciele mieli okazję spróbować w nich swoich sił).

Ofertę nr 1 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” realizowali również  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu. Oni także zgłębiali tematykę diagnozowania ucznia, dostosowania metod i form pracy do jego potrzeb oraz możliwości, a także pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Towarzyszyły im w tym Panie Ewa Demczuk i Anna Gaweł. Z kolei pod kierunkiem Pana Łukasza Hajduka poznawali metody, zabawy i gry motywujące ucznia do nauki. Wspólnie z Panem Andrzejem Peciem zastanawiali się jak pracować z uczniem zdolnym oraz jak współpracować z rodzicami, aby wpierali oni dziecko w osiąganiu sukcesów.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance doskonalili się w zakresie nowoczesnych technologii pod okiem eksperta Pana Piotra Wąchały. Zgłębiali również problem wypalenia zawodowego i poznawali sposoby właściwej pracy głosem, tak ważnym dla nauczyciela. Bardzo ciekawe i angażujące uczestników szkolenia prowadzili Pan Tomasz Drożdż i Pan Krzysztof Grygier. A wszystko to w ramach realizowanej oferty nr 17 „Nauczyciel 45+".

W czasie doskonalenia nauczyciele w każdej z wymienionych szkół współpracowali ze sobą, byli bardzo zaangażowani i aktywnie odpowiadali na wszystkie propozycje ekspertów.

„Mam nadzieję, że dzięki współpracy z innymi osobami nauka odbierana była jako coś przyjemnego”.

                                                                       Danuta Faber
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)


                

 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl