Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228039
Dzisiaj
Ogółem
17
228039

Projekt pn."Pilotaż sukcesem zmian" już w powiecie nowotarskim

W realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego biorą udział 93 szkoły/przedszkola z Powiatu Nowotarskiego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

 

W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy: 


Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW) 

Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014. 

Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej. 


Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia 

Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym: 
1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli 
2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców 

Aktualnie prowadzone są działania rekrutujące uczestników do poszczególnych 4 sieci, które moderowane będą przez czterech koordynatorów 

Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności 
z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych. 


Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) 

Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu. 

 

Anna Koszarek - Szkolny Organizator  Rozwoju Edukacji
 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl