Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228072
Dzisiaj
Ogółem
50
228072

Spotkania z ekspertem nadal trwają.

Kolejnym etapem realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu powiatowego projektu pilotażowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”, jest doskonalenie pracy nauczycieli - przeprowadzenie warsztatów i innych form spotkań grupowych dla nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół i przedszkoli.

Nad realizacją form doskonalenia czuwa jedenastu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), odpowiadających za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem oraz stały kontakt ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

W dziesięciu poniżej wymienionych szkołach proces wspomagania koordynuje SORE - Anna Koszarek.

  1. Gimnazjum nr 2 im. Św. Dominka Savio w Zespole Szkół  w Skawie
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w  Zespole Szkół  w Skawie
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta  w Skawie
  4. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich
  5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Podwilku
  6. Gimnazjum w Zespole Szkół w Podwilku
  7. Gimnazjum im. W. Spytka Jordana w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach
  8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Por. Tadeusza  Stefaniszyna w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych  w Spytkowicach
  9. Szkoła Podstawowa  im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej
  10. Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej

W każdej z w/w placówek spotkania z ekspertem zewnętrznym trwają już na dobre.

W dniach 6 grudnia 2013r. , 3 stycznia i 13 lutego 2014r. nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Św. Dominika Savio w Zespole Szkół  w Skawie uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez eksperta zewnętrznego – Panią Ismeną Ładecką. Szkolenia obejmowały tematykę zgodną z RPW, wynikającą z wybranego obszaru „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3).

W tym samym terminie nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Bosko w  Zespole Szkół w Skawie doskonalili swą wiedzę i umiejętności pod okiem eksperta zewnętrznego – Pani Marii Pabiańczyk. Tematyka również wynikała również z wybranego przez nich obszaru „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3).

W dniach 28 listopada 2013r., 10 stycznia i 3 lutego 2014r. roku nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych - Panią Barbarę Adamczyk i Panią Danutę Maciejowską-Mias. Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawie to kolejna placówka realizująca ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3).

W dniach 3 grudnia 2013r. i 31 stycznia 2014r. nauczyciele Gimnazjum w Zespole Szkół w Podwilku wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez eksperta zewnętrznego – Panią Ismenę Ładecką, dotyczących tematyki objętej wspomaganiem w szkole: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3).

Również Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Podwilku doskonali się w tym samym obszarze. W dniach 3 grudnia 2013r. i 31 stycznia 2014r. nauczyciele pod czujnym okiem eksperta zewnętrznego – Pana Łukasza Hajduka poznawali nowe i udoskonalali już znane metody aktywizujące, rozwijające twórczą aktywność uczniów, czy metody pracy angażujące ucznia w procesy edukacyjne.

W dniach 2 i 10 grudnia 2013r., 14 i 28 stycznia 2014r. nauczyciele Gimnazjum  im. W. Spytka  Jordana w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami zewnętrznymi – Panem Łukaszem Hajdukiem i Panią Dorotą Bialik. Tutaj również tematem przewodnim spotkań były „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3).

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Por. Tadeusza  Stefaniszyna w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach w dniach 16 grudnia 20134., 13 stycznia i 18 lutego 2014r. spotkali się z ekspertem zewnętrznym – Panem Grzegorzem Zelkiem. Wspólnie realizują ofertę: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (oferta nr 12). Tematyka szkoleń obejmowała mi.in: analizę indywidualnych potrzeb ucznia, czy zespołowe i indywidualne planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dniach 17 grudnia 2013r. i 22 stycznia 2014r. odbyły się szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej  im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej. Spotkania prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych – Panią Indirę Lachowicz i Panią Urszulę Grygier. Dotyczyły tematyki objętej wspomaganiem w szkole – wynikającej z RPW - „Ocenianie kształtujące” (oferta nr 2).

W tym samym terminie doskonalili się również nauczyciele z Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej. Ekspert zewnętrzny - Pani Indira Lachowicz wprowadzała ich w tematykę wybranej przez nich oferty nr 2 „Oceniania kształtujące” .

Jako pierwsza, cały cykl szkoleń w ramach RPW jużzakończyła Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich. W dniach 29 listopada i 19 grudnia 2013r., 3 stycznia, 9 stycznia, 16 stycznia, 30 stycznia i 3 lutego 2014r.  nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami zewnętrznymi - Panią Ewą Demczuk, Panem Łukaszem Hajdukiem, Panem Andrzejem Peciem i Panią Anną Gaweł. Doskonalenie obejmowało m.in. techniki nauczania, metody aktywizujące,  współpracę z rodzicami w zakresie motywacji uczniów do nauki, czy technik uczenia się.

Zakończenie szkoleń we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie planowane jest na koniec marca 2014 roku. W kolejnym etapie realizacji RPW nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych z SORE. Podczas tych spotkań nauczyciele będą mogli m.in. przedyskutować swoje wątpliwości, omówić problemy, przedstawić nowe rozwiązania, by móc przełożyć nowe umiejętności nabyte podczas udziału  w formach doskonalenia na szkolną praktykę. 

 

Anna Koszarek
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

 

 

 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl