Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228423
Dzisiaj
Ogółem
92
228423

Gotowi na wsparcie…

Zgodnie z założeniami projektu „Pilotaż sukcesem zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach z terenu Powiatu Nowotarskiego od grudnia 2013r. prowadzone jest doskonalenie pracy nauczycieli w oparciu o wybraną ofertę doskonalenia. Działania prowadzone na rzecz nauczycieli są elementem zaplanowanego i spójnego projektu rozwojowego szkoły/przedszkola, w których proces wspomagania koordynuje Robert Dębski – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).

Proces doskonalenia w Przedszkolu Gminnym w Rabie Wyżnej realizuje 7 nauczycieli. Ekspert zewnętrzny - Pan Andrzej Peć wprowadza w tematykę oferty  „Rodzice są partnerami szkoły” (oferta nr 16). Poprzez udział w warsztatach i innych formach spotkań grupowych nauczyciele doskonalą się w tematyce: „Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu”, „Tworzenie prezentacji, materiałów promocyjnych”, „Jak prowadzić efektywną rozmowę z rodzicami?”, „Nowatorskie metody kontaktów z rodzicami (programy, strony, Internet)”.


Tablica informacyjna.

 


Prowadzący Góral Babiogórski - Pan Andrzej Peć

 


Zabawy ruchowe.

 


Rozrywkowa praca w grupach

 


Rozrywkowa praca w grupach.

 


Hajduk …

 

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Rabce Zdrój, podobnie jak w opisywanym wyżej, do udziału w doskonaleniu zgłosiło się 7 nauczycielek. Po zdiagnozowaniu potrzeb przedszkola, wybrano ofertę  „Rodzice są partnerami szkoły” (oferta nr 16). Pomimo, że tematyka jest bardzo podobna jak w w/w przedszkolu, to jednak zajęcia prowadzone przez Pana Andrzeja Peć są inne, ponieważ wynikają z konkretnych potrzeb i specyfiki tegoż przedszkola. Gościnnie w zajęciach uczestniczył Pan Eran Krzysztof Werber – matematyk i trener z zakresu edukacji matematycznej, wykładowca na uczelniach w Izraelu.


Budujemy domy…

 


… a teraz musimy w nich zamieszkać

 


To nie catering to zabawa w Kopciuszka.

 


Zdwojone siły eksperckie.

 

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie nauczyciele poświęcają swój wolny czas na dokształcanie. Realizują wspólnie wybraną ofertę „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (oferta nr 1). Ekspert zewnętrzny - Pani Urszula Dudzik prowadzi zajęcia z następujących tematów:  „Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka”, „Motywowanie uczniów do nauki”, „Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela na rzecz wspierania rozwoju dziecka”, „Postawy uczniowskie – jak je kształtować?”, „Efektywne techniki uczenia się , techniki pamięciowe, mnemotechniki, nowe techniki notowania, jak je wykorzystać na lekcjach”.


Zajęcia grupowe w parterze.

 


Zajęcia grupowe w parterze.

 


Efekt pracy.

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n/D w wyniku pogłębionej autodiagnozy i priorytetów rozwojowych szkoły 20 nauczycielek wybrało ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3). Pierwsze zajęcia warsztatowe poprowadziła Pani Ismena Ładecka, a następnie zastąpiła ją Pani Urszula Kisiel-Dorohinicka. Ekspertki zewnętrzne spowodowały bardzo duże zaangażowanie nauczycielek w działania projektowe i wyzwoliły w nich chęć udziału w doskonaleniu również w innych placówkach, w których pracują. Uczestniczki dokształcają się w następujących tematach: „Style i techniki efektywnego uczenia się”, „Motywowanie uczniów do nauki - metody budowania zaangażowania uczniów do osiągania wysokich wyników”, „Wspieranie ucznia w zrównoważonym rozwoju - wykorzystanie naturalnego potencjału uczniów do konstruktywnego działania, zgodnego z oczekiwaniem nauczyciela”, „Postawy uczniowskie – jak je kształtować?”, „Współpraca z rodzicami w zakresie motywacji uczniów do nauki”.


Spore grono zaangażowanych nauczycieli.

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej mimo, iż corocznie prowadzą ewaluację wewnętrzną w dalszym ciągu chcą doskonalić się w tym temacie. Dlatego w wyniku diagnozy potrzeb szkoły i określeniu jej priorytetów rozwojowych wspólnie wybrali ofertę „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” (oferta nr 23). Cykl spotkań w ramach tej oferty prowadzi specjalista ds. ewaluacji, ekspert zewnętrzny – Pan Jerzy Noskowiak.


Zamiana ról – nauczyciel wywołany do tablicy.

 


Praca w grupach.

 


Praca w grupach.

 


Ekspert zewnętrzny.

 

 

W Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 15 nauczycieli realizuje wybraną wspólnie ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (oferta nr 3). Ekspert zewnętrzny - Pan Andrzej Peć wprowadza uczestników w następującą tematykę: „Skuteczne metody aktywizowania uczniów”, „Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces?”, „Gry i zabawy dla nieuważnych – trening koncentracji dla przedszkolaków (pięciolatki i sześciolatki)”, „Skutecznie uczę się sam – jak nauczyć ucznia skutecznego, samodzielnego uczenia się”, „Praca zespołowa ważnym elementem osiągnięcia sukcesu”.

 


Oceńmy nasze wysiłki.

 


Efekt pracy.

 


Opowiem Wam historyjkę obrazkową.

 


Lewa, prawa – marsz.

 

 

W tym samym budynku co szkoła podstawowa znajduje się Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, gdzie 14 chętnych nauczycieli wybrało ofertę doskonalenia „Rodzice są partnerami szkoły” (oferta nr 16). Ekspert zewnętrzny - Pani Krystyna Kaliszewska wspólnie z nauczycielami realizuje następujące tematy: „Komunikacja interpersonalna i asertywność”, „Efektywna współpraca z rodzicami”, „Jak przeprowadzić spotkanie z rodzicami?”, „Komunikacja w konflikcie, czyli jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe”, „Nowatorskie metody kontaktów z rodzicami (programy, strony, Internet)”.


Praca w grupach.

 


Praca w grupach pod kierunkiem eksperta.

 

Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy „wystartowało” z realizacją doskonalenia najpóźniej, bo tuż przed świętami, 19 grudnia 2013r. Po burzliwych zajęciach diagnostycznych wybrano ofertę „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” (oferta nr 8). Ekspert zewnętrzny - Pan Grzegorz Zelek przeprowadza dostosowane do potrzeb szkoły zajęcia z następujących tematów: „Planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej”, „Tworzenie nowatorskich narzędzi do rozwiązywania problemów wychowawczych”, „Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniowskich”, „Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela na rzecz wspierania rozwoju dziecka?”, „Efektywne techniki rozwiązywanie konfliktów w szkole”.


Burzliwa diagnoza.

 


Praca zespołowa gwarantem sukcesu.

 

Uczestnicy wspomagania (po 11 nauczycieli) ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej oraz Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej realizują tę samą ofertę doskonalenia „Budowa koncepcji pracy szkoły” (oferta nr 9). W rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczestników w/w placówek pomaga ekspert zewnętrzny - Pan Artur Ławrowski. Dokształcanie obejmuje następującą tematykę: „Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkoły”, „Koncepcja pracy szkoły, tworzenie, monitorowanie i ewaluacja”, „Sposoby i metody monitorowania pracy szkoły”, „Przygotowanie planu działania, podział zadań i zaplanowanie dalszych kroków”


Świąteczna atmosfera na zajęciach.

 


Świąteczna atmosfera na zajęciach.

 


… a nad wszystkim czuwa SORE

Dla osiągania założonych celów w projekcie oraz uatrakcyjnienia czasu spędzonego podczas wspólnych spotkań z ekspertem SORE dba, by każdy z uczestników otrzymał komplet  materiałów szkoleniowych i skorzystał ze smacznego poczęstunku.

 

„Miło jest obserwować tak duże zaangażowanie uczestników spotkań”

 

Robert Dębski
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl