Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228209
Dzisiaj
Ogółem
81
228209

POWIATOWA KONFERENCJA Z UDZIAŁEM PODSEKRETARZ STANU MEN

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu w dniu 27 marca 2015 roku w auli Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się powiatowa konferencja pt. „Jakość doskonalenia jako warunek jakości kształcenia - perspektywa wsparcia zawodowego nauczycieli”. Poświęcono ją omówieniu zagadnień związanych z nowym zmodernizowanym systemem doskonalenia nauczycieli zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN oraz wykorzystaniem wyników z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w rozwoju szkoły, przedszkola, placówki.

Spotkanie miało na celu omówienie dotychczas realizowanych przez Powiat Nowotarski działań w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli oraz wypracowanie modelu wspomagania pracy szkoły, który po zakończeniu pilotażu można by było z powodzeniem realizować na rzecz poprawy jakości doskonalenia nauczycieli i wsparcia szkół, przedszkoli na terenie Powiatu.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powiatu nowotarskiego oraz powiatu staszowskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz przedstawiciele kuratorium oświaty, pracownicy instytucji wsparcia szkół i przedszkoli (PPP,ODN,BP) oraz zainteresowani tematem doskonalenia nauczyciele.

Konferencję otworzył Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski, który przywitał uczestników  oraz wprowadził zebranych w temat spotkania. Następnie Monika Hołowczak, kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, a jednocześnie koordynator powiatowego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian” w swoim wystąpieniu  - „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie nowotarskim” przedstawiła dotychczasowe działania PORE wynikające z powiatowego projektu wdrożeniowego na rzecz poprawy jakości doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Omówiła również wyniki ankiety skierowanej do dyrektorów szkół i przedszkoli biorących udział  w pilotażu, z których wynika duże zainteresowanie nowym modelem doskonalenia wyrażone przez znaczną większość dyrektorów (ponad 90%) biorących udział w projekcie. Kolejnym prelegentem była Anna Gocłowska, koordynator projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. W swoim wystąpieniu „Raport z ewaluacji zewnętrznej szansą na rozwój szkoły” podzielonym na dwie części dokonała szczegółowej analizy wyników ewaluacji w odniesieniu do Polski, Województwa i naszego Powiatu. Odwołując się do swojego dużego doświadczenia, formułowała wnioski i rekomendacje do realizowania w placówkach i zachęcała do wnikliwego analizowania raportu i wykorzystywania jego wyników, by wpływać na rozwój szkoły, przedszkola, placówki.

Ważną częścią konferencji była debata prowadzona przez Bogusława Waksmundzkiego – urzędującego członka zarządu Powiatu Nowotarskiego.  W debacie uczestniczyły osoby, które  bezpośrednio zaangażowane są w nowy model doskonalenia. Głównym gościem była Pani Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu w MEN; przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie - Anna Gocłowska – koordynator projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, Andrzej Jasiński – koordynator projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”; Zbigniew Strama – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach – przedstawiciel JST, Wideł Zofia – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu, Magdalena Chmielewska – Bias – Dyrektor NPDN w Rabce Zdrój oraz Jadwiga Jurkowska – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu.

Ostatnią część konferencji przeznaczono na sesję WORLD CAFE, nowoczesną formę pracy zespołowej. Uczestnicy pracowali z moderatorami nad zagadnieniami związanymi z nowym systemem doskonalenia i możliwością realizowania zadań przez kontynowanie działalności PORE w kontekście nowych zadań rozwojowych szkół i przedszkoli. Mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami, refleksjami, pomysłami oraz formułowali wzajemne oczekiwania względem nowej roli PPP/BP/ODN/PORE oraz wypowiadali się na temat kontytuowania zadań PORE i finansowaniu dalszym jego działalności.

Wszystkie wypracowane podczas konferencji efekty wspólnej pracy zostaną zredagowane i przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak podkreśliła Joanna Berdzik, to co się dzieje w powiecie nowotarskim zasługuje na pochwałę i powinno być kontynuowane, by powodować rozwój placówek i wpływać na jakość kształcenia.

W krótkim wystąpieniu podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał Bogusław Waksmundzki – urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

  

Monika Hołowczak
koordynator projektu „Pilotaż sukcesem zmian”/
kierownik Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

 

 

Kliknij na zdjęcie, by przejść do Galerii

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl