Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228459
Dzisiaj
Ogółem
128
228459

Nowotarskiego wspomagania nauczycieli ciąg dalszy...

Od dnia 1 października 2014 r. rozpoczęliśmy w powiecie nowotarskim kolejny etap realizacji powiatowego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – doskonalenie nauczycieli. Po zdiagnozowaniu potrzeb i określeniu priorytetów rozwojowych 90 szkół i 3 powiatu nowotarskiego, 11 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) opracowało kolejne 93 Roczne Plany Wspomagania (RPW), a 4 koordynatorów sieci współpracy samokształcenia – kolejne 4 Roczne Plany Pracy Sieci (RPPS). Zgodnie z założeniami pilotażu został również opracowany i opublikowany w ilości 113 egzemplarzy II tom Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) - dokumentu zawierającego  informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na terenie powiatu nowotarskiego w drugim roku realizacji projektu wdrożeniowego. Wszystkie egzemplarze PPW zostały przekazane 93 szkołom/przedszkolom biorącym udział w projekcie oraz urzędom gmin, miast i starostwu powiatowemu.

 

W oparciu o przygotowane wspólnie z uczestnikami szczegółowe harmonogramy działań wraz z doborem form doskonalenia rozpoczęła się realizacja wszystkich 93 RPW i 4 RPPS. SORE i koordynatorzy sieci czuwają nad organizacją i przebiegiem warsztatów oraz innych form spotkań z ekspertem zapewniając, oprócz wsparcia eksperta, materiały szkoleniowe i poczęstunek dla wszystkich uczestników szkoleń. Dzięki dobrej organizacji i skutecznemu planowaniu pracy przez Powiatowy Ośrodek Edukacji w Nowym Targu, w tym roku szkolnym udało się do tej pory planowo przeprowadzić wszystkie spotkania w szkołach, przedszkolach, jak i w sieciach współpracy i samokształcenia.

W październiku i listopadzie eksperci zewnętrzni zapewnili wsparcie podczas zrealizowanych już w tym roku szkolnym 93 spotkań (279h) w 90 szkołach i 3 przedszkolach, zorganizowanych przez SORE oraz 4 spotkania (12h) w ramach sieci współpracy i samokształcenia, zorganizowanych przez koordynatorów sieci. Obecnie realizowane są inne form spotkań grupowych z ekspertem zewnętrznym. W każdej szkole, przedszkolu planowane jest jedno grudniowe spotkanie, kolejne natomiast odbędą się już w nowym roku 2015 - w styczniu i marcu.

W niektórych szkołach tylko przez jeden rok szkolny – 2013/2014 realizowano RPW, a zatem tylko jeden rok placówka brała udział w projekcie. 4 placówki wchodzące w skład 4 Zespołów Szkół przerwały udział w projekcie z początkiem bieżącego roku szkolnego, wycofując tylko po jednej ze szkół z zespołu. Jednak docelowa ilość szkół i przedszkoli uczestniczących w działaniach projektowych nie zmieniła się, ponieważ w ich miejsce z listy rezerwowej do projektu przystąpiły 4 nowe szkoły. W konsekwencji wzrosła liczba szkół podstawowych (z 47 do 50), spadła liczba gimnazjów (z 28 do 24), a dodatkowo jedna szkoła ponadgimnazjalna rozpoczęła udział w projekcie w roku szkolnym 2014/15 (z 15 do 16).

Z danych statystycznych wynika, że na dzień 30 września 2014 roku 1224 osób kontynuuje udział w projekcie: 978 kobiet i 246 mężczyzn. To duży procent nauczycieli naszego powiatu, którzy zadeklarowali swój udział w pilotażowym projekcie, przybliżającym ideę nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli „szytego na miarę potrzeb” danej placówki.

Już można mówić o sukcesie pilotażu w powiecie nowotarskim i osiąganiu zakładanych przez poszczególne szkoły i przedszkola celów. Należy podkreślić, iż wzrasta ogólna świadomość, że doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół/przedszkoli i podnoszenia jakości kształcenia, a jednym z najważniejszych elementów tego procesu - zespołowe uczenie się nauczycieli.

Pozostaje życzyć wszystkim realizującym w powiecie nowotarskim pilotaż nowego modelu doskonalenia dalszego zaangażowania, zapału i chęci nieustannego rozwoju zawodowego w  zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata.

 

Kliknij na zdjęcie, by przejść do Galerii...

Anna Topolska
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Nowym Targu


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl