Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228511
Dzisiaj
Ogółem
180
228511

Nowy rok szkolny - nowe pilotażowe wyzwania

W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł na temat realizowanego przez nas projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do lektury: Nowy rok szkolny - nowe pilotażowe wyzwania:

Za nami rok pełen wysiłków, czas ciężkiej pracy. Personel projektu wraz z ekspertami zewnętrznymi realizował zadania wspomagające pracę 90 szkół i 3 przedszkoli. Razem czuwali nad sprawnym przebiegiem procesu doskonalenia nauczycieli, organizując spotkania, szkolenia, warsztaty oraz moderując pracę sieci współpracy i samokształcenia. To był rok intensywnej pracy na rzecz wdrażania założeń nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. 

 

Zarówno Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE), Koordynatorzy Sieci, osoba przygotowująca Powiatowy Program Wspomagania oraz Zespół Zarządzający projektem (obsługa administracyjna PORE) poprzez swoje zaangażowanie, aktywność oraz otwartość na zmianę wspólnie z Dyrektorami i nauczycielami stawiali sobie najwyższe cele, by budować nowe kierunki rozwoju szkół i przedszkoli w oparciu o zdiagnozowane potrzeby tych placówek. Dzięki współpracy z instytucjami wspierającymi szkoły i przedszkola zawsze mogliśmy korzystać z fachowej pomocy i merytorycznej rady Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdrój, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Nowym Targu oraz Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Rabce – Zdrój.
 

Rozpoczynamy drugi rok pracy w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu, a tym samym drugi rok bezpośrednich działań w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu nowotarskiego, których Dyrektorzy wyrazili chęć współpracy w ramach realizacji powiatowego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy rok szkolny, to dla nas nowe pilotażowe wyzwania. Rozpoczęliśmy go z jeszcze większym entuzjazmem niż poprzedni. Bogatsi o rok doświadczeń uczestnicy naszego projektu obdarzyli SORE i koordynatorów jeszcze większym zaufaniem. Pozwoliło to dokonać trafniejszej autodiagnozy, a co za tym idzie - wyboru obszarów doskonalenia oraz tematów sieci. Tak jak w poprzednim roku, SORE wraz z dyrektorami i Radą Pedagogiczną dokonali diagnozy potrzeb, a następnie dopasowali jedną z 24 ofert doskonalenia do swoich potrzeb. Najwięcej wyborów dokonali w obszarze oferty „Nauczyciel 45+”, która okazała się obejmować potrzeby nie tylko doświadczonych pedagogów. Koordynatorzy czuwali nad tym, by członkowie sieci dokonali wyboru tematów sieci, w której uczestniczą.
 

Obecnie naszych 11 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji opracowuje 93 Roczne Plany Wspomagania (RPW), które będą realizowane w szkołach i przedszkolach do końca roku szkolnego 2014/2015. Natomiast 4 koordynatorów 4 sieci opracowuje Roczne Plany Pracy Sieci (RPPS), które wyznaczą kierunek działania sieci. Część placówek już rozpoczęło pierwsze warsztaty z ekspertami zewnętrznymi. Dla każdej szkoły i przedszkola planowane jest przeprowadzenie cyklu 8 spotkań z ekspertem zewnętrznym (od października 2014r. do marca 2015r.). Członkowie sieci spotkają się z ekspertem zewnętrznym w 4 sieciach 3 razy, pozostały czas spędzą na pracy na platformie internetowej oraz dwa razy spotkają się ze swoim koordynatorem. Na każde ze spotkań Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu (realizator projektu) zapewnia uczestnikom eksperta zewnętrznego, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz wsparcie personelu projektu.
 

Anna Topolska - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl