Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228029
Dzisiaj
Ogółem
7
228029

Pierwszy etap zakończony

Wraz z końcem września kończy się w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Nowotarskiego I etap realizacji drugiego roku naszego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Jako Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) odwiedzałem szkoły i przedszkola w celu przeprowadzenia wywiadu z Dyrektorem oraz spotkania z Radą Pedagogiczną.

 

 

 

Po wakacjach szkoły witały nas od drzwi. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej .

 

W szkołach nadal nas było pełno. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

Poprzez prezentacje zapoznawałem nauczycieli z nowinkami związanymi z projektem. Jak przed rokiem określali wstępnie ofertę doskonalenia, którą będą realizować w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

Prezentacje. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D.

 

 

Nowinki projektowe. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie.

 

Moje działania współgrają i wspomagają stałe działania przedszkoli i szkół, doskonale wpisując się w działania edukacyjne.

 

 

Projekt współgra. Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce Zdrój.

 

Następna trzygodzinna wizyta w szkole to już ciężka wspólna praca z Zespołem Zadaniowym – warsztat diagnostyczno-rozwojowy. Podczas tych zajęć naszym zadaniem było dokonać pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły lub przedszkola, określenie celów do zrealizowania do w ramach wybranej oferty, omówienie tematyki i zagadnień warsztatów, przygotowanie harmonogramu spotkań oraz - co najważniejsze - późniejszych działań i zakładanych efektów. Niejednokrotnie trzy godziny okazywały się nie wystarczające. Wynikało to głównie z potrzeby Nauczycieli do dobrego przygotowania się do całorocznej realizacji RPW. Zaangażowanie Nauczycieli było bardzo duże. Co przekładało się na konkretne efekty pracy.

 

Placówki, w których jestem SORE wybrały następujące oferty:

  • Gminne Przedszkole w Rabie Wyżnej -Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
  • Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce Zdrój - Nauczyciel 45+.
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie - Rodzice są partnerami szkoły.
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D. - Nauczyciel 45+
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
  • Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - Ocenianie kształtujące.
  • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
  • Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
  • Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy - Wspieranie pracy wychowawców – bezpieczna szkoła.

 

W pracy pomagały nam flipchart. Gminne Przedszkole w Rabie Wyżnej.

 

 

Często brakowało miejsca na flipchartach. Publiczne Gimnazjum im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.

 

Podczas warsztatu bardzo pomocne okazały się dostarczane przeze mnie materiały szkoleniowe. Nauczyciele wykorzystywali je do pracy indywidualnej oraz do wykonywania notatek własnych.

 

 

Skupienie Projektowe podczas pracy w podzespołach. Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Ochotnicy Dolnej.

 

 

Dogłębna analiza dokumentacji. Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej.

 

Oprócz strawy intelektualnej, duchowej na warsztacie diagnostyczno-rozwojowym Nauczyciele mogli liczyć na smaczny poczęstunek dostarczony w ramach projektu przez Wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.

 

 

Kaloryczny posiłek  do dalszej pracy. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.

 

Teraz tylko trzeba opracować Roczne Plany Wspomagania (RPW) i poprzez różnorodne formy doskonalenia czas rozpocząć II etap realizacji projektu - doskonalenie pracy nauczycieli.

 

 

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

Robert Dębski

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl