Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228427
Dzisiaj
Ogółem
96
228427

B. Waksmundzki: Powstaje Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.

O powstającym na terenie powiatu nowotarskiego Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji opowiada Bogusław Waksmundzki, odpowiedzialny za realizację projektu. Na razie poszukiwani są chętni do pracy, jako Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.

Podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Jak mówi członek zarządu powiatu nowotarskiego - do najczęściej podnoszonych wad obecnego modelu należy brak współpracy między różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia szkołom, nastawienie na indywidualne potrzeby nauczyciela (często oderwane od potrzeb konkretnej szkoły) oraz przewaga podejścia incydentalnego, czyli opartego o jednokrotne, krótkie formy szkoleniowe, które nie przekładają się na trwałą poprawę jakości pracy nauczycieli. Sporym problem polskiego systemu doskonalenia są też duże różnice w dostępności do instytucji wspierających szkoły, a wynikające ze specyfiki poszczególnych regionów. 

 

 

- Jednym z ważnych zadań stawianych przed Ministerstwem Edukacji Narodowej jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli. Nowy system ma być nakierowany na pracę z konkretną szkołą, czy placówką, wspierać ją w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów - argumentuje. I dodaje, że oferta kierowana do szkół powinna, być wynikiem analizy sytuacji szkoły i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby. Podstawowym ogniwem tak rozumianego wspierania pracy szkół mają być lokalne centra rozwoju edukacji. 

Oznacza to, że docelowo w każdym powiecie powinno funkcjonować przynajmniej jedno centrum, którego zadaniem ma być kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom, organizowania współpracy, wymiany doświadczeń nauczycieli, dyrektorów i szkół, zapewniania nauczycielom dostępu do informacji pedagogicznej, wspomagania nauczycieli i dyrektora szkoły w obszarach pracy szkoły wymagających szczególnego wsparcia. 

W przygotowanym przez MEN projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty centra rozwoju edukacji określane jest jako grupa placówek. W skład tej grupy obligatoryjnie musi wejść poradnia pedagogiczno-psychologiczna (jedna lub kilka) oraz przynajmniej jedna placówka doskonalenia nauczycieli lub biblioteka pedagogiczna (sic!). To o tyle ważne, że bibliotekom pedagogicznym w powiecie nowotarskim grozi obecnie likwidacja. 

Poczynając od 2016 roku dyrektorzy publicznych szkół i placówek będą zobligowani do podpisania rocznego porozumienia z wybranym, akredytowanym centrum; dyrektorzy szkół niepublicznych także będą mogli podpisać porozumienie z wybranym centrum. Akredytowane centra rozwoju edukacji będą (od roku 2016) finansowane w ramach subwencji oświatowej naliczanej proporcjonalnie do liczby uczniów uczących się w szkołach i placówkach, które podpisały porozumienie z danym centrum. 

Bogusław Waksmundzki zauważa, że samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej. - Najważniejsze z punktu widzenia samorządów lokalnych zalety wprowadzenia nowego systemu wsparcia, to efektywniejsza organizacja. Komasacja zasobów kadrowych różnych instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom z jednej strony pozwoli do lepsze wykorzystanie specjalistów, z drugiej zaś - może przyczynić się do obniżenie nie merytorycznych kosztów funkcjonowania tych instytucji - poprzez wspólną administrację i księgowość. To także poprawa oferty edukacyjnej i jakości kształcenia w szkołach działających na terenie danego samorządu, ułatwienie dostępu uczniów oraz ich rodziców do rzetelnej diagnozy i pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

- Zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, by zapoznać ich z celami projektu. Teraz sprawą najważniejszą jest pozyskanie do pracy Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Winni to być nauczyciele o stopniu awansu zawodowego - mianowani lub dyplomowani. Przejdą oni dwutygodniowe szkolenie, które pozwoli im zapoznać się z tematyką późniejszej pracy. Zgłoszenia należy przesyłać do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - podsumowuje Bogusław Waksmundzki. 

źródło: podhale24.pl 

fot: Jakub Dyda


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl