Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

228093
Dzisiaj
Ogółem
71
228093

Zaplątani w sieci…

Wakacje w pełni. Trwa zasłużony dla dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów odpoczynek. Wszyscy z utęsknieniem czekali na ten moment, kiedy będzie można zapomnieć o pracy, czy też obowiązkach szkolnych. Dla koordynatorów 4 powiatowych sieci współpracy i samokształcenia nadszedł czas na podsumowanie działań.

Na początku lipca odbyły się ostatnie już w tym roku szkolnym 2014/2015 spotkania uczestników sieci współpracy i samokształcenia, na których podsumowano pracę oraz dokonano ewaluacji podjętych w czasie całego roku szkolnego działań. W lipcu i sierpniu koordynatorzy opracowują sprawozdania z realizacji Rocznych Planów Pracy Sieci (RPPS).  

 

25 dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotarskiego pracowało wspólnie w sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli nad zagadnieniami dotyczącymi: Roli dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.Dyrektorzy podczas kolejnych spotkań z ekspertem zewnętrznym - panem Kazimierzem Sroką  poznali zasady marketingu edukacyjnego, wybrane narzędzia promocji, które mają decydujący wpływ na budowanie wizerunku szkoły i tzw. promocję reputacji. Wspólnie z ekspertem zastanawiali się nad tym, jaka jest rola dyrektora – coacha w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły. Zajęcia warsztatowe umożliwiły członkom sieci poznanie mechanizmów tworzenia dobrych przemówień publicznych i nabycie umiejętności udzielania wywiadów w celach promocyjnych i sytuacjach kryzysowych. Dyrektorzy chętnie dzielili się doświadczeniem z zakresu swojej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Efektem zajęć jest nabycie przez członków sieci umiejętności budowania strategii promocyjnej szkoły, co przełoży się na lepszą pozycję szkoły na rynku edukacyjnym i może stać się zaczynem świadomego włączenia się szkół w budowanie tzw. marketingu społecznego.

Z kolei nauczyciele języka polskiego i historii różnych typów szkół powiatu nowotarskiego stworzyli sieć nauczycieli przedmiotów humanistycznych i  zadecydowali, że pochylać się będą nad tematem: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego i historii. Podczas spotkania organizacyjnego precyzyjnie określone zostały oczekiwania względem eksperta, bowiem wielu spośród członków sieci miało już doświadczenia związane z filmem na lekcjach. Osobami, które z ramienia KIRE, podjęły się zrealizowania wytyczonych przez sieć humanistów celów były panie: Anna Sokołowska i Barbara Hardek. Podczas kolejnych spotkań: w lutym, marcu i maju br., nauczyciele przypomnieli sobie najważniejsze pojęcia filmowe, otrzymali kilka fragmentów filmów (10-20 min.) do wykorzystania na lekcji, bez konieczności oglądania całości, scenariusze stworzone przez ekspertki, jak i informacje o tym, na jakich stronach internetowych szukać przydatnych pomocy naukowych. Ponadto humaniści mogli sami spróbować swoich sił, jako montażyści, gdyż jeden moduł poświęcony był tworzeniu własnych filmów przy pomocy Windows Movie Maker’a. Nakręcone w ramach zadania domowego filmy poklatkowe, etiudy, dokumenty cieszyły zarówno autorów, jak i sprawiały przyjemność oglądającym je na platformie www.doskonaleniewsieci.pl sieciowiczom. Ekspertki przygotowały także przydatne informacje na temat prawa autorskiego i sposobów dystrybucji nakręconych obrazów filmowych. Ostatnie ze spotkań, dotyczące zakładania Dyskusyjnych Klubów Filmowych w szkołach, przyniosło cenne informacje na temat historii DKF, pisania recenzji,  roli plakatu w promowaniu filmu i - co najważniejsze - skłoniło członków sieci do dyskusji na temat ulubionych produkcji, a także filmów, których wartość artystyczna/ideowa jest znikoma. Na pewno spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych stworzyły możliwość rozmowy, wymiany opinii, doświadczeń polonistom i historykom pracującym
w różnych typach szkół. Znacząco poszerzyły wiedzę na temat filmu, zaopatrzyły w umiejętności, które teraz trzeba sukcesywnie poszerzać i wykorzystywać w praktyce szkolnej.

W naszym powiecie działała również sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, a jej uczestnicy zdobywali wiedzę i rozwijali swoje umiejętności z zakresutematu: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK na przedmiotach matematyczno – przyrodniczych. Pani ekspert Halina Król z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji zapoznała uczestników sieci z zasadami bezpieczeństwa 

w Internecie, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Przedstawiła szereg aplikacji internetowych, które nauczyciele mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Uczestnicy sieci w czasie spotkań tworzyli dla swoich uczniów ćwiczenia interaktywne, które później prezentowali na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych poznali również zasady tworzenia blogów edukacyjnych,
a także narzędzia do pracy zespołowej w Internecie, które doskonale sprawdzają się np. czasie realizacji projektów edukacyjnych. Z pewnością uczestnicy tej sieci podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Spotkania uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców w bieżącym roku szkolnym poświęcone były tematowi: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Ekspert z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, Pani Edyta Ligas wprowadziła uczestników w tematykę twórczego myślenia, ukazując istotę i zasady rozwijania kreatywności u uczniów. Uczestnicy zapoznali się z technikami, które mogą wykorzystać w pracy z uczniem, m.in. Kapelusze De Bono, technika ZWI, burza mózgów,
a także szeregiem ćwiczeń i zabaw rozwijających wyobraźnię i wspierających rozwój dziecięcej kreatywności. Zastanawiano się także nad metodami pracy z uczniem zdolnym oraz słabym, jak zainteresować uczniów udziałem w zajęciach pozalekcyjnych oraz jak być twórczym nauczycielem w trakcie wycieczki szkolnej.

Uczestnicy wszystkich sieci bardzo aktywnie brali udział w spotkaniach, wymieniając się swoimi doświadczeniami z pracy z uczniami. Warsztatowy charakter spotkań wzbudził duże zainteresowanie uczestników, którzy chętnie angażowali się w proponowane przez ekspertów ćwiczenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom sieci za udział w spotkaniach oraz pracę na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl, a także za poświęcony czas, zaangażowanie oraz życzliwość  w mijającym roku szkolnym 2014/2015.

Zapraszamy jednocześnie na spotkania organizacyjne, które odbędą się już we wrześniu 2014 roku. Tematami przewodnimi, wybranymi przez uczestników sieci w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 będą: „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania lub Nauczyciele pracują  zespołowo – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych, Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, Praca z uczniem trudnym – zachowania agresywne w szkole – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców.

 

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl