Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236311
Dzisiaj
Ogółem
9
236311

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia

Koordynator sieci jest osobą odpowiedzialną za realizację zadania, które polega na wymianie doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w ramach sieci odbywają się spotkania podczas których powstaje Roczny Plan Pracy Sieci (RPPS) po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć wypracowane zostaną rekomendacje i wnioski do dalszej pracy.

Siecią kieruje koordynator, który przygotowuje relacje z przebiegu każdego ze spotkań oraz wypracowane rezultaty i zamieszcza je na platformie internetowej. W ramach zadania w każdej sieci planuje się zorganizowanie  spotkań organizacyjnych, spotkań roboczych z ekspertami zewnętrznymi oraz spotkania podsumowujące. Między spotkaniami członkowie sieci pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. W działaniach w ramach sieci zaangażowani są koordynatorzy sieci, członkowie sieci, eksperci zewnętrzni, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne i Biblioteka Pedagogiczna. W ramach działań statutowych w/w jednostek każdy koordynator sieci oraz członek będzie korzystał wg potrzeb z fachowej pomocy i merytorycznej rady pracowników PPP oraz wykorzysta udostępnione przez BP zbiory biblioteczne – w ramach spotkań indywidualnych, rozmów, korzystania z dobrych praktyk, konsultacji doradztwa, działań profilaktycznych i instruktaży pedagogicznych.

Pracami 4 sieci współpracy i samokształcenia kierują 4 Koordynatorzy Sieci odpowiedzialni za aranżowanie pracy sieci poprzez:

 • proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy,
 • motywowanie i wspieranie uczestników do aktywnego udziału,
 • planowanie i organizowanie działań,
 • moderowanie forum dyskusyjnego na platformie internetowej,
 • zapraszanie ekspertów zewnętrznych prowadzących spotkania,
 • prowadzenie wybranych spotkań,
 • zamieszczanie materiałów na platformie internetowej.

 

Powiat Nowotarski w ramach powiatowego projektu wdrożeniowego utworzył  4 tematycznie różne sieci o charakterze przedmiotowym i problemowym:

 

 • sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli
 • koordynator sieci: mgr Marta Sokołowska,
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych
  koordynator sieci: mgr Marzena Waksmundzka,
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  koordynator sieci: mgr Monika Nycz,
 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców
  koordynator sieci: mgr Natalia Ligas.

 

 

 

 fot: ORE

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl