Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236344
Dzisiaj
Ogółem
42
236344

Placówki wspomagania jako wsparcie dla szkoły

Nowy system wspomagania ma opierać się na ścisłej współpracy trzech instytucji: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Wspólnie mają realizować działania związane z pomocą szkołom, przedszkolom. Celem tych działań będzie wprowadzanie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły, przedszkola.

Rok szkolny 2012/2013 to pierwszy etap tworzenia nowoczesnego zmodernizowanego systemu wspomagania szkół i przedszkoli w ramach doskonalenia nauczycieli. Jego budowa trwać będzie trzy lata. Od 1 stycznia 2016 r. placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają być w pełni gotowe do wykonywania nowych zadań w zakresie wspierania pracy szkoły, przedszkola w tym do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zdaniem MEN potencjał tych instytucji nie był dotychczas należycie wykorzystywany. Każda z nich, oddzielnie i w ramach przypisanych jej zadań, podejmowała działania na rzecz szkół i nauczycieli. Nie zawsze jednak wsparcie to odpowiadało na rzeczywiste potrzeby konkretnej szkoły, przedszkola. Konstruowane oferty wsparcia rozmijały się z oczekiwaniami szkół głównie dlatego, że ich przygotowanie nie było poprzedzone diagnozą problemów, z którymi zmaga się dana placówka, nie identyfikowano też przyczyn tych trudności.

Każda szkoła, przedszkole funkcjonuje w innym środowisku edukacyjnym, styka się z różnymi problemami wychowawczymi, różnie radzi sobie z osiąganiem wyników kształcenia. Niezadowalające efekty kształcenia w jednej szkole mogą mieć zupełnie inne przyczyny niż w innej placówce. W nowoczesnym i efektywnym systemie wspomagania szkoły nacisk kładzie się na swego rodzaju samoświadomość szkoły, tj. jej zdolność do rozpoznania i nazywania potrzeb oraz umiejętność rozwiązywania problemów i wypracowywania optymalnych rozwiązań.

Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne mają wesprzeć szkołę w przeprowadzaniu takiej diagnozy, ustalaniu możliwych sposobów działania, realizowaniu działań, a także w ocenie efektów i opracowaniu wniosków. Zdaniem MEN takie skoordynowane działanie – skrojone na miarę potrzeb danej placówki, szanujące jej podmiotowość i autonomiczność i nienarzucające gotowych rozwiązań – zapoczątkuje trwałe zmiany jakościowe w pracy szkoły, przedszkola z korzyścią dla rozwoju dzieci i młodzieży, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i lokalnego środowiska.

Według danych SIO w Polsce, w 379 powiatach, działa 579 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, z czego 20 to poradnie specjalistyczne (na dzień 30 września 2012 r.). Jak podkreśla resort, to jedna z najgęstszych sieci placówek systemu oświaty odpowiedzialnych za wspieranie pracy szkół i placówek oświatowych. Publiczne biblioteki pedagogiczne także mają spory potencjał – obecnie na terenie kraju funkcjonuje 70 takich placówek, działa przy nich 249 filii. W 62 bibliotekach i 190 filiach działa pracownia internetowa. W 65 bibliotekach i 217 filiach wykorzystywane są edukacyjne pakiety multimedialne.

Podnoszenie jakości pracy szkoły, wspieranie jej w realizacji zadań statutowych będzie sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży. Podmiotem wszelkich działań podejmowanych przez przedszkola, szkoły, placówki i poradnie pozostaje dziecko (uczeń).

 

 

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl