Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236321
Dzisiaj
Ogółem
19
236321

Zadania w projekcie

Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

W 93 szkołach/przedszkolach w jednym roku szkolnym zaplanowano:

 • opracowanie 93 Rocznych Planów Wspomagania (RPW)
 • opracowanie 93 sprawozdań z realizacji Rocznych Planów Wspomagania (RPW)
 • zorganizowanie93 spotkań z dyrektorem (93 h)
 • zorganizowanie 93 spotkań z Radą Pedagogiczną (186 h)
 • zorganizowanie 93 warsztatów diagnostyczno-rozwojowych (279 h)
 • zorganizowanie 279 warsztatów dla nauczycieli/lek z ekspertami zewnętrznymi(837h)
 • zorganizowanie 465 konsultacji grupowych i innych form spotkań grupowych  z ekspertem zewnętrznym (1395 h)
 • zorganizowanie 279 konsultacji indywidualnych ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (558 h)

 

Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia:

 • Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli - koordynator sieci Marta Sokołowska
 • Sieć nauczycieli wychowawców - koordynator sieci Natalia Ligas
 • Sieć nauczycieli przedmiotów humanistycznych - koordynator sieci Marzena Waksmundzka
 • Sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych - koordynator sieci Monika Nycz

W ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia w jednym roku szkolnym planuje się:

 • opracowanie 4 Rocznych Planów Pracy Sieci (RPPS)
 • opracowanie 4 sprawozdań z realizacji Rocznych Planów Pracy Sieci  
 • zorganizowanie 4 spotkań organizacyjnych (8 h)
 • zorganizowanie 12 spotkań roboczych z ekspertem zewnętrznym (48 h)
 • zorganizowanie 4 spotkań podsumowujących (8 h)
 • pracę na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju  Edukacji w Warszawie (ORE)

 

Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

Dokument Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie opublikowany w 2 tomach:

 •  I tom – do X 2013 (w nakładzie 113 egzemplarzy)
 •  II tom – do X 2014 (w nakładzie 113 egzemplarzy)      

Ponadto na zakończenie realizacji projektu - do VI 2015 (w  nakładzie 113 egzemplarzy) - opracowany zostanie raport z przeprowadzenia procesu wspomagania na terenie powiatu nowotarskiego.

 

Powiatowy Program Wspomagania zawierał będzie w szczególności:

 • założenia nowego zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w Polsce
 • wskazanie tematów i harmonogramów wdrażania Rocznych Planów  Wspomagania w 93  szkołach/przedszkolach z terenu powiatu nowotarskiego
 • wykaz powołanych przez powiat nowotarski 4 sieci współpracy   i samokształcenia

     

Dokument Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie zaopiniowany przez specjalistów z instytucji wspierających szkoły i przedszkola: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

 

fot: www.kuznica.net

 


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl