Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

 

 

Licznik odwiedzin

236319
Dzisiaj
Ogółem
17
236319

Podsumowanie działań sieci współpracy i samokształcenia

W środowe popołudnie, 27 maja 2015 roku w restauracji Góralsko Strawa przy ul. Ludźmierskiej 29 odbyło się ostatnie - podsumowujące tegoroczną działalność - spotkanie członków czterech powiatowych sieci współpracy i samokształcenia, działających w ramach powiatowego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”.

Podczas spotkania, oprócz zaświadczeń, uczestnicy rozwiązywali tzw. zagadkę Einsteina i pracowali w podgrupach nad trzema pytaniami dotyczącymi przyszłości - kiedy działania projektowe nie będą już realizowane.

Sieć dyrektorów w bieżącym roku szkolnym pracowała nad tematem „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora”. W ramach tego tematu szczegółowo zajęto się zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa i administrowania danymi osobowymi, doskonaleniem umiejętności prowadzenia kontroli zarządczej i zadań należących do dyrektora jako pracodawcy. Fachowość i wysokie kompetencje prowadzących sprawiły, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół. Spotkania były również okazją do wymiany doświadczeń i skorzystania z dobrych praktyk kolegów dyrektorów. Ostatnie spotkanie podsumowujące dla członków sieci dyrektorów to pożegnanie z projektem „Pilotaż sukcesem zmian”, ale również zapewnienie, że zawiązane nici współpracy zaplątanych w sieci będą trwać nadal.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych tematem przewodnim spotkań było: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”. Cel tegorocznych spotkań zawarty został w sformułowanym wspólnie temacie, ale członkowie sieci nie mieli powodów do narzekań na nudę, gdyż najpierw poznali techniki szybkiego czytania, robienia notatek i mnemotechniki, potem brali udział w zajęciach z decaupege’u, a następnie poznali alternatywne sposoby czytania: audiobooki, e- booki i mieli możliwość wspólnego nagrania fragmentu Małego Księcia i Mistrza i Małgorzaty.

Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych skupili się wokół tematyki: „Praca z uczniem zdolnym”, gdyż wspieranie uzdolnień i rozwój uczniowskiej kreatywności to priorytety współczesnej oświaty. Nauczyciel musi rozpoznać i zaspokoić specyficzne potrzeby ucznia zdolnego, który wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania metod pracy do jego większych możliwości intelektualnych. W czasie spotkań z ekspertem zewnętrznym matematycy i przyrodnicy poznali specyfikę pracy z uczniami zdolnymi. Pan ekspert prezentował innowacyjne metody pracy oraz sposoby motywacji uczniów. Na każdym spotkaniu zachęcał, byśmy byli twórczymi i pełnymi pasji nauczycielami.

Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców pracowali nad tematem „Praca z uczniem trudnym. Zachowania agresywne w szkole”. Wybór tematu sieci nie był przypadkowy. Agresja jest jednym z najpoważniejszych problemów, z którym we współczesnych czasach muszą zmierzyć się nauczyciele. Zachowania agresywne przejawiają się w różnej skali i formach, jednak zjawisko to w mniejszym bądź większym stopniu dotyczy niemal wszystkich szkół. Członkowie sieci poznali istotę zachowań agresywnych: ich uwarunkowania, rodzaje oraz skutki. Ponadto, niezwykle istotne z punktu widzenia omawianego tematu było zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, ich zapobieganiem oraz metodami współpracy z rodzicami uczniów trudnych.

Nauczyciele - zaplątani w sieci - w trakcie organizowanych cyklicznie spotkań chętnie uczestniczyli w dyskusjach, proponowanych przez eksperta ćwiczeniach oraz wymieniali się doświadczeniami wyniesionymi z pracy, refleksjami, pomysłami i wzajemnie korzystali ze swojej pomocy, dzieląc się rozwiązaniami.

Miła atmosfera, smaczny poczęstunek oraz zintegrowane towarzystwo wszystkich członków sieci sprawiły, że godziny mijały niepostrzeżenie.

Koordynatorzy powiatowych czterech sieci współpracy i samokształcenia bardzo dziękują wszystkim członkom sieci za współpracą, dzielenie się swoim doświadczeniem i duże zaangażowanie w czasie realizacji działań w ramach całego projektu wdrożeniowego pn. „Pilotaż sukcesem zmian”.

                                                                                             

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia:

Marta Sokołowska

Marzena Waksmundzka

Monika Nycz

Natalia Ligas

 

Kliknij na zdjęcie, by przejść do Galerii...


Gmina Czorsztyn
Gmina Jabłonka
Gmina Krościenko nad Dunajcem
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Lipnica Wielka
Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Raba Wyżna
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Spytkowice
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica

Wszystkie prawa zastrzeżone
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu
Copyright © 2013

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu,
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel: 725 505 039
email: sekretariat@pore.nowotarski.pl